חדשות


הפגנה - בעד הנגד
24-07-2007

ביום כך וכך‚ מול בניין מה-שמו: תתקיים הפגנת מחאה בעד הנגד.
נוכחות הפעילים חובה!!!